Advokatu Kontora
Advokatu kontora Gustaitis, Pesenka, Sirvydis, Vaicekauskas ir partneriai

Mūsų veiklos sritys

Kauno Advokatai: Mūsų veiklos sritys
Teikiame paslaugas visose teisės srityse, įskaitant, bet neapsiribojant:
 • Atstovavimas civilinėse, administracinėse bei baudžiamosiose bylose
 • Procesinių dokumentų rengimas bei atstovavimas Europos Žmogaus Teisių Teisme
 • Atstovavimas darbo ginčuose
 • Atstovavimas derybose
 • Atstovavimas ikiteisminėse ginčų sprendimo procedūrose
 • Atstovavimas santykiuose su įmonėmis, įstaigomis bei organizacijomis
 • Baudžiamoji teisė
 • Administracinė teisė
 • Darbo teisė
 • Draudimo teisė
 • Finansų teisė: atstovavimas bankuose ir kitose finansų institucijose
 • Įmonių teisė
 • Mokesčių teisė ir mokestiniai ginčai
 • Nekilnojamojo turto ir statybos teisė
 • Paveldėjimo teisė
 • Sutarčių teisė
 • Šeimos teisė
 • Transporto teisė
 • Vartotojų teisės
 • Viešieji pirkimai
 • Žalos (turtinė ir neturtinė)
 • Žmogaus teisės
 • Pilietybės teisiniai santykiai
 • Migracijos teisė